Skip to main content

Подавайте інформацію та копії документів для виключення платника з переліку ризикових через Електронний кабінет. 

Ідентифікатор форми «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості» (далі — Повідомлення): J(F)13149.

Повідомлення має поле «Інформація». У цьому полі стисло описуйте чому підприємство не відповідає критерію ризиковості, який йому присвоїли.

До Повідомлення додайте додатки у вигляді копій документів довільного формату, у форматі PDF, PNG або JPG.

Кількість доданих документів не може перевищувати 100 шт. Такими документами можуть бути:

  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками;
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформили повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження, складські документи (інвентаризаційні описи), у т. ч.рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі, товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
  • банківські виписки з особових рахунків та/або розрахункові документи;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності);
  • інші документи, що підтверджують невідповідність платника Критеріям ризиковості.

Пакет документів надсилайте в електронній формі. Комісія розгляне їх протягом 7 робочих днів та надішле рішення в електронний кабінет

 (ЗІР, категорія 101.18).

 22 просмотров

Close Menu