Skip to main content

Чи зупиняються строки розгляду повідомлення про подання інформації та копій документів щодо
невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку комісією регіонального рівня на
період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану?
Згідно з п. 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 р. No 1165 питання
відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією
регіонального рівня.
Комісією розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям
ризиковості платника податку, у разі, зокрема, отримання інформації та копій відповідних документів від платника
податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
Інформацію та копії документів, подані платником податку, Комісія розглядає протягом семи робочих днів, що
настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.
Якщо Комісією протягом семи робочих днів, що настають за датою надходження зазначеної інформації та
документів, не прийнято відповідного рішення, платник податку виключається з переліку платників податку, які
відповідають критеріям ризиковості платника податку.
Інформація та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника
податку подаються у вигляді Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності
платника податку критеріям ризиковості платника податку (далі – Повідомлення).

Підпунктом 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для
платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим
законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, крім:
— дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному
реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ПКУ,
сплати податків та зборів платниками податків;
— строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень,
визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового
повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
— строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів,
подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових
зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення,
адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.
Враховуючи викладене, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану
зупиняються строки розгляду Комісією Повідомлення.
За матеріалами Категорія 101.18 «ЗІР»

 84 просмотров

Close Menu